Jie Lida International Investments (Hong Kong) Co., Limited (“Jie Lida”)
联系我们 +852 2728 6182
上班时间 星期一到星期五:9:00点到18:00点
办公室地址 Room 1006A, 10/F, Office Plus at Prince Edward
No. 794-802 Nathan Road, Kowloon, Hong Kong

联系我们

Jie Lida > 联系我们

联系信息

立即联络我们
 • 办公室地址Room 1006A, 10/F, Office Plus at Prince Edward
  No. 794-802 Nathan Road, Kowloon, Hong Kong
 • 办公室电话:+852 2728 6182
 • 总经理- 覃代军电话:(852)98869816
  (86)18277129268
  (84)818069888
  微信:Djaqy882
 • 财务总监 - 覃 媛电话:(86)15277006916
  电邮:yqin0909@163.com
  微信: 356576414
 • 业务经理 - 刘露娜 电话:(86)13978126669
  电邮: vickyliu108@163.com
  微信: tiamofish
 • 越南区域经理 - 刘秋云 电话:(84)988775008
  电邮: vdung198@gmail.com
  微信:liuqiuyun1112
 • 泰/缅区域经理 - 覃启俊电话:(86)18677851620
  电邮: 269762529@qq.com
  微信:qinqijun18775892507
We are Jie Lida

发信息